fa-IRen-GB
Menu

نمونه گیری و فرم های خاص


« نمونه گیری »

• نمونه گیری خون همه ساعته انجام می گیرد و برای آزمایشات مولکولی، ژنتیکی و تومور مارکر نیازی به ناشتا بودن نیست.

• نمونه گیری برای Pap smear-Thinprep-HPV همه روزه برای خانم ها از ساعت ۷ تا ۱۳ با هماهنگی قبلی و پنج شنبه ها از ساعت ٨ تا ١٢ صورت می گیرد. امکان نمونه گیری برای آقایان از ساعت ۸ تا ۱۶ نیز با هماهنگی قبلی وجود دارد.

• در صورت داشتن آزمایش بر روی نمونه بافتی، لطفا حتما جواب های پاتولوژی را همراه بیاورید.


« پذیرش با فرم های خاص »

 

• برای پذیرش آزمایش هایی که به روش Next Generation Sequencing  انجام می شوند نیاز به ١٠ میلی لیتر خون داخل لوله های EDTA است و باید فرم های همراه هر تست کامل پر شود. همچنین جواب پاتولوژی های بیمار و وابستگان بیمار نیز مورد نیاز است.


 برای دریافت فرم درخواست آزمایش اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فرم درخواست آزمایش پاپ اسمیر (Thin-Prep, E-Prep) اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فرم درخواست پاتولوژی اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فرم اطلاعات بیمار برای آزمایش NIPT اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فرم رضایتنامه مادر باردار برای انجام آزمایش NIPT اینجا کلیک نمایید.

 برای دریافت فرم درخواست آزمایش BRCA1 و BRCA2 اینجا کلیک نمایید.

 برای دریافت فرم رضایت آزمایش FISH اینجا کلیک نمایید.دات نت نیوک فارسی